Πολιτική Απορρήτου

Η σελίδα αυτή περιέχει την πολιτική απορρήτου όσον αφορά την συλλογή πληροφοριών από τον επισκέπτη.

 

Συλλογή πληροφοριών

Πληροφορίες από τον επισκέπτη συλλέγονται από τα ακόλουθα σημεία του site:

  • Tην φόρμα επικοινωνίας
  • Την σελίδα μαθημάτων WordPres,
  • καθώς και από την φόρμα εγγραφής του στο newsletter του site η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία συλλέγονται από την φόρμα επικοινωνίας έχουν σκοπό την αποκλειστική επικοινωνία μεταξύ του επισκέπτη της σελίδας και του κατόχου το site. Ο κάτοχος του site αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι ευαίσθητα οπότε και η χρήση τους περιορίζεται καθαρά και μόνο στην μεταξύ τους επικοινωνία χωρίς καμία διάθεση αυτών σε τρίτους.

Τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία συλλέγονται από την σελίδα των μαθημάτων WordPress, αποσκοπούν στην αποκλειστική επικοινωνία μεταξύ του επισκέπτη και του κέντρου εκμάθησης Η/Υ με το οποίο συνεργάζεται ο κάτοχος του site – TechnoEdu Technokids. Η αποκλειστική χρήση των δεδομένων μεταξύ των δύο αυτών πλευρών βεβαιώνεται υπεύθυνα όπως και με την χρήση της παραπάνω φόρμα επικοινωνίας.

Η φόρμα εγγραφής των χρηστών στο site μέσω newsletter αποσκοπεί στην αποκλειστική ενημέρωση των εγγεγραμμένων χρηστών από τον κάτοχο του site. Η ενημέρωση αυτή γίνεται από την online πλατφόρμα MailChimp. Η διαδικασία εγγραφής του χρήστη στον μηχανισμό ενημέρωσης γίνεται με:

  1. επιβεβαίωση από τον χρήστη παροχής προσωπικών δεδομένων,
  2. εθελούσια εγγραφή του επισκέπτη η οποία επιβεβαιώνεται εις διπλούν μέσα από το MailChimp.

Με τον τρόπο αυτόν ο επισκέπτης έχει πλήρη γνώση της διαδικασίας εγγραφής του. Ο επισκέπτης ανά πάσα στιγμή έχει την δυνατότητα διαγραφής των δεδομένων του από την λίστα newsletter όποτε αυτός το θελήσει.

Cookies

Κατά την διάρκεια παραμονής στο site του επισκέπτη, συλλέγονται μικρά κομμάτια πληροφορίας από τον φυλλομετρητή. Τα κομμάτια αυτά ονομάζονται cookies και αποθηκεύονται αυτόματα στον φυλλομετρητή, δηλαδή στον προσωπικό του υπολογιστή. Τα κομμάτια αυτά αφορούν το url της συγκεκριμένης ιστοσελίδας την οποία ο επισκέπτης βλέπει. Όταν ανοίξει τον φυλλομετρητή του και μεταβεί στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τότε τα cookies ανακτούν γρήγορα τις πληροφορίες της ιστοσελίδας αυτής. Ο επισκέπτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τα cookies αυτά από τον φυλλομετρητή μέσα από τις σχετικές ρυθμίσεις.

Διαφημιστικά banners

Το παρόν site χρησιμοποιεί ένα διαφημιστικό banner, στο κάτω μέρος της δεξιάς μπάρας, με σκοπό το affiliate marketing.

Τρόποι επικοινωνίας

Η επικοινωνία του επισκέπτη με τον κάτοχο του site μπορεί να γίνει

  1. με την φόρμα επικοινωνίας, στο info παπάκι e παύλα learning παύλα education  τελεία  gr.
  2. μέσω των κοινωνικών δικτύων τα links των οποίων μπορεί να δει στην πλαϊνή μπάρα του site.